top of page
Sol, Mi, Do & Co 1

zesummegestallt vum Claude Keiser

mat Illustratioune vum Caroline Mirkes

fir de Solfège, 1. Joer nom Programm (2019) vun der Programmkommissioun

Noute liesen, Noute liesen am Rhythmus, Rhythmus klappen, Noute sangen, Noutendiktat, Rhythmusdiktat, Diktat mat Fehlersichen, Diktat mat 2 Versiounen au choix.

Sol, Mi, Do & Co 1

10,00€Price
  • This is a physical product and will be shipped to you.

Related Products

bottom of page